هزارتو

زنانه نویسی های من

نگرانم...

این بار همه چیز عوض شده بیش از همیشه!

نگرانم برای همه چرا که آنقدر درگیر شده اند و دچار روزمرگی و دغدغه هایش که همه چیز دیگر فراموش شده ...نمی توان تغییر را نادیده گرفت اما این تغییر نیست احساس می کنم به نوعی پریشانی است و تنهایی و هجوم تکرار لحظه ها برای یک لقمه نان کثیف...

نمی خواهم این سردی بی تفاوتی را جایگزین نوستالژی زیبای با آنان بودن کنم اما...

شاید من هم روزی دچار این تکرار شوم...

نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389ساعت 11:35 توسط سارا | |